fbpx
Menu

Gildin

Gildi Tækniskólans

Menntun
Virðing
Fagmennska
Framsækni

Menntun

Við leitumst við að veita nemendum okkar fjölþætta menntun sem nýtist þeim til starfs og áframhaldandi náms og til virkrar þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Inntak og framsetning kennslunnar er alltaf í endurskoðun með það fyrir augum að koma á framfæri bestu hefðum og nýjustu tækni. Við leggjum áherslu á að virkja sköpunarkraftinn og stuðlum að samþættingu ólíkra greina.

Virðing

Við mætum hverjum nemanda þar sem hann er staddur og væntum mikils af honum. Við stuðlum að og virðum jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Við berum virðingu fyrir starfsfólki okkar og nemendum og bjóðum þeim góðar aðstæður. Við virðum gildi og hefðir faggreina og nálgumst umhverfi okkar með endurnýtingu og sjálfbærni að leiðarljósi

Fagmennska

Við leggjum áherslu á fagmennsku á öllum sviðum, í kennslu, stoðþjónustu og í samskiptum við nemendur, foreldra og atvinnulíf. Við ástundum fagleg vinnubrögð og hagsýni í stjórn skólans og ákvarðanatöku. Við byggjum fagmennsku okkar m.a. á námskrám, áætlunum, ferlum og gæðaviðmiðunum.

Framsækni

Við erum fljót til nýjunga, leitum tækifæra og bjóðum nemendum nýjar lausnir. Við bregðumst við þörfum atvinnulífsins fyrir vel menntað starfsfólk og vinnum með fyrirtækjum og hagsmunaaðilum að þróun námsbrauta. Við göngum á undan í innleiðingu nýjunga í kennsluháttum og  þróun námsskráa og nýrra námsbrauta í takt við þróun í atvinnulífinu.