Menu

Námsbraut

Samtvinnað atvinnuflugmannsnám

Nám fyrir þig með atvinnumöguleika um allan heim.
Atvinna og áhugamál sameinuð í skemmtilegu námi og starfi.

Kennsluform: Dagskóli
Lengd náms: 4 annir

Innsýn í námið

Áhugamál og atvinna

Samtvinnað atvinnuflugnám eða ATPL(A) Integrated nám, er ætlað þeim sem ekki hafa hafið flugnám og vilja verða atvinnuflugmenn. Námið samanstendur af ítarlegu námi í bóklegum fræðum, ásamt fimm aðskildum áföngum í verknámi, sem eru sett upp samhliða bóknámi.

Fyrsta flugskírteini sem nemandi öðlast að loknu námi er atvinnuflugmannsskírteini, ásamt viðeigandi áritunum í blindflugi á fjölhreyflaflugvél og vottun um nám í áhafnasamstarfi.

Námið í heild sinni tekur allt að 24 mánuði að klára að meðaltali, en það fer eftir framvindu nemenda í námi og verður námið að vera lokið innan 36 mánuði frá upphafi náms samkvæmt ákvæðum reglugerðar.

 

Almennar upplýsingar

Að loknu námi

Flugskóli Íslands hefur leyfi Samgöngustofu til að starfa sem samþykktur flugskóli samkvæmt samevrópskum reglugerðum um flug.  Að loknu námi fá nemendur útgefið atvinnuflugmannsskírteini (Part FCL), ásamt áritun til flugs í blindflugi og á fjölhreyfla flugvélar og vottun á áhafnasamstarfi (MCC).   Skírteinið veitir flugmanni réttindi til að stunda atvinnuflug gegn greiðslu og getur flugmaður sótt um vinnu innan aðildaríkja evrópska efnahagssvæðisins (EES ríkja).  Atvinnumöguleikar flugmanna með Part FCL atvinnuflugmannsskírteini eru því miklir og fjölbreytilegir.

Brautarlýsing

Kennarar

Flugskóli Íslands er með fjölmarga reynslumikla kennara, sem margir hverjir hafa starfað við kennslu í bóklegum og verklegum áföngum í flugi í yfir áratug.  Margir kennarar eru jafnframt starfandi atvinnuflugmenn hjá íslenskum flugrekendum og/eða starfandi sérfræðingar á sínu sviði í viðkomandi áfanga.

Sjá nánari kröfur í skipulagi náms hér að neðan.

Umsóknarfrestur fyrir haust 2018 er til og með 30.júní.

Skipulag námsins

Námið

 • Vera a.m.k 18 ára
 • Hafa lokið stúdentspróf eða framhaldsskóla með sama einingafjölda, þar sem lágmarkseiningar í eftirtöldum fögum eru a.m.k.;
  • 10 einingar í stærðfræði á öðru þrepi
  • 5 einingar í eðlisfræði á öðru þrepi
  • 15 einingar í ensku (10 einingar á öðru þrepi og 5 einingar á þriðja þrepi).
 • Vera handhafi 1. flokks heilbrigðisvottorðs frá fluglækni. Nánar um heilbrigðiskröfur og læknisskoðanir má lesa hér. Þú þarft því að fara í  læknisskoðun hjá fluglækni áður en námið hefst.

Ef einingafjöldi er ekki nægur, er boðið upp á inntökupróf í ofangreindum fögum. Einnig er boðið upp á undirbúningsnámskeið í stærðfræði og eðlisfræði fyrir inntökuprófin.  Í stað einingarfjölda í ensku, má meta umsækjanda sem hefur lokið ICAO Enskupróf – Starfrækslustig 4 EÐA hafa setið PPL(A) einkaflugmannsnámskeið hjá Flugskóla Íslands sem hæfan í ensku.  Engar undanþágur eru gerðar á inntökukröfum, þar sem um ákvæði í reglugerð um skírteini er um að ræða.

Bóklegt nám fer fram skv. sérstakri námsskrá sem inniheldur 14 greinar.  Kennt er til BASIC hluta frá 18:00 til 22:00 virka daga í 10 vikur.  Að því loknu er kennt til ADVANCED hluta frá 08:30 til 15:00 virka daga í 42 vikur.  Námstími er u.þ.b. 12 mánuðir í heildina í bóklegum greinum.

Regluleg stöðupróf eru haldin í hverju fagi (skólapróf) þar sem þarf að ná lágmarkseinkunn 7,5 (75%).  Stöðuprófin veita síðan prófaheimild fyrir nemenda í 12 mánuði til að þreyta bókleg atvinnuflumannspróf hjá Samgöngustofu.

 

Að loknu bóklegu námi hjá skóla og með prófaheimild skólans, þarf nemandi að standast bóklegt atvinnuflugmannspróf hjá Samgöngustofu. Prófunum þarf að ljúka með 7,5 (75%) lágmarkseinkunn í hverri námsgrein.  Nemandi sækir sjálfur um prófin þar og greiðir fyrir þau samkvæmt auglýstri verðskrá Samgöngustofu.  Prófatímabil eru fyrirfram skilgreindir dagar, sem auglýst er af Samgöngustofu

Sjá hér –  Bókleg próf Samgöngustofu.

Nemar hafa síðan 18 mánuði til að ljúka prófunum talið frá enda þess mánaðar sem fyrsta próf var þreytt. Einnig gilda skilyrði um hámarksfjölda próftilrauna í hverju fagi (hámark 4) og hámarksfjölda prófsetna ( hámark 6).

Verklega flugnámið er skipulagt nám í 5 áföngum, sem tekinn eru samhliða bóknámi.  Hér er smávægileg heildarlýsing á verknámsáföngum;

 • 1. áfangi – Verknám atvinnuflug – undirbúningur fyrir einliðaflug
 • 2. áfangi – Verknám atvinnuflug – framkvæmd einliðaflugs og undirbúningur fyrir yfirlandsflug
 • 3.áfangi – Yfirlandsflug, grunnblindflug og næturflug.
 • 4.áfangi – Fjölhreyflaáritun, fjölhreyflablindflugs, yfirlandsflug, einliðablindflug með öryggisflugkennara
 • 5.áfangi – Grunnáhafnasamstarf í flughermi og framhaldsáhafnasamstarf í þotuumhverfi.

Nemandi mun ljúka öllu náminu með tveimur verklegum flugprófum, upp á c.a. 4 klst í heildina á fjölhreyfla flugvél.

ATH. Bóklegt atvinnuflugmannspróf gildir í 36 mánuði til að ljúka verklegu atvinnuflugmannsnámi og blindflugsáritun, frá því að öllum bóklegum prófum hjá Samgöngustofu er náð með fullnægjandi hætti.

Þeir sem ekki uppfylla inntökuskilyrði fyrir námið geta þreytt inntökupróf að loknu sérstöku undirbúningsnámi í eftirfarandi greinum;
Stærðfræði:
Rúmfræði, hornaföll, talnalínan, (náttúrulegar tölur, ræðar tölur,rauntölur), einföld diffrun og heildun, rætur og veldi, logaritmar, jöfnuhneppi, mengjafræði, hlutfallsreikningur (prósentur), einfaldur líkindareikningur.
Eðlisfræði:
Mælieiningar, hreyfing, hröðun, hraði, vegalengd, tími, kraftar, hringhreyfing, vektorar,miðflóttaafl, vægi, jafnvægi, núningsviðnám, vinna, afl, orka, hitamæling, bylgjur, þrýstingur, rafstraumur, spenna, viðnám.

Flugskóli Íslands er með fjölmarga reynslumikla kennara, sem margir hverjir hafa starfað við kennslu í bóklegum og verklegum áföngum í flugi í yfir áratug.  Margir kennarar eru jafnframt starfandi atvinnuflugmenn hjá íslenskum flugrekendum og/eða starfandi sérfræðingar á sínu sviði í viðkomandi áfanga.

FAQ

Spurt og svarað

Hvernig er best að byrja á náminu?

Best er að byrja á því að bóka kynnisflug hjá flugdeild Flugskóla Íslands.

Afgreiðsla flugdeildarinnar úthlutar þér tíma, flugvél og flugkennara.  Hafðu samband við verklegu afgreiðslu skólans í síma 514 9410, farsíma 825 1500 eða flightdesk(hjá)flugskoli.is.

Áður en námið hefst þarf flugneminn að verða sér úti um 1.flokks heilbrigðisvottorð hjá tilnefndum fluglæknum.  Flugskóli Íslands vill benda nemendum að leita til Fluglækningastofnun  Álfta­mýri 1, Sími:5516900, e-mail: aeromed@simnet.is.
Tímap­ant­anir mánu­daga til fimmtu­daga á milli kl. 1500 og 1800. Gefur út 1.flokks og 2.flokks heil­brigðisvottorð.

Hvar og hvenær sæki ég um flugnám?

Umsóknir fara fram í gegnum skráningarvef Flugskóla Íslands. Dagsetning innritunar er mismunandi fyrir einkaflugnám og samtvinnað atvinnuflugnám, en nánari dagsetningar er að finna í fréttum og viðburðum á heimasíðu skólans.

Innritunarhnappur “Sækja um” er hér á síðunni.

Handhafi einkaflugmannskírteinis getur hafið samtvinnað atvinnuflugnám samkvæmt forsendum reglugerðar um skírteini, en þá er fyrra nám og flugtímar metið samkvæmt forskrift reglugerðar hjá Flugskóla Íslands.  Handhafi einkaflugmannsskírteinis getur fengið allt að 50% flugtíma metið, að hámarki 40 klst eða 45 klst ef einstaklingur er með nætuflugsáritun.

Hvað kostar námið?

 Sjá verðskrá skólans á eftirfarandi tengil að síðu;

Verðskrá.

Er námið lánshæft hjá LÍN?

Atvinnuflugmannsnám er lánshæft samkvæmt lánareglum Lánasjóðs Íslenskra námsmanna – LÍN.

LÁNASJÓÐUR ÍSLENSKRA NÁMSMANNA – LÍN

Hvernig fer námið fram?

Bóklega námið fer fram skv. sérstakri námsskrá sem inniheldur 26 áfanga.  Kennt er til BASIC hluta frá 18:00 til 22:00 virka daga.   Að því loknu er kennt til ADVANCED hluta frá 08:30 til 15:00 virka daga.  Náminu er ætlaðar annir samkvæmt skipulagi náms.  Regluleg stöðupróf eru haldin í hverju fagi (skólapróf) þar sem þarf að ná lágmarkseinkunn 7,5 (75%).  Stöðuprófin veita síðan prófaheimild fyrir nemenda í 12 mánuði til að þreyta bókleg atvinnuflugmannspróf í áföngunum hjá Samgöngustofu.

Að loknu bóklegu námi þarf að standast 14 bóklegt atvinnuflugmannspróf hjá Samgöngustofu. Prófunum þarf að ljúka með 75% árangri að lágmarki í hverri námsgrein.  Prófatímabil eru fyrirfram skilgreindir dagar, sem auglýst er af Samgöngustofu –  Próf.

Nemar hafa síðan 18 mánuði til að ljúka prófunum talið frá enda þess mánaðar sem fyrsta próf var þreytt. Einnig gilda skilyrði um hámarksfjölda próftilrauna í hverju fagi (hámark 4) og hámarskfjölda prófsetna ( hámark 6). Bóklegt atvinnuflugmannspróf gildir í 36 mánuði til að ljúka verklegu atvinnuflugmannsnámi og blindflugsáritun, frá því að öllum bóklegum prófum hjá Samgöngustofu er náð með fullnægjandi hætti.

Verkleg þjálfun í heildina eru 225 klst, og þar af er 145 flognir tímar á flugvél og 80 klst þjálfunartímar í flughermi.  Flugtímarnir eru flognir á Tecnam 2002JF, Cessnu 172 og Piper Seminole (tveggja hreyfla) og í flugaðferðarþjálfa ALSIM ALX21.

Til að ljúka námi, þarf nemandi að hafa lokið öllum bóklegum ATPL(A) prófum Samgöngustofu og láta skólanum í hendur staðfestingu þess efnis.  Nauðsynlegt er að láta yfirflugkennara hafa afrit af lokaeinkunum úr ATPL(A) prófum, því til staðfestingar.

Nemandi mun ljúka náminu með tveimur verklegum flugprófum, upp á c.a. 4 klst í heildina á fjölhreyfla flugvél.

Að bóklegu og verklegu námi loknu fær nemandinn atvinnuflugmannsskírteini með fjölhreyfla áritun og vottun í áhafnasamstarfi (MCC).

 

Hvaða réttindi fæ ég?

Námið veitir réttindi til atvinnuflugmannsskírteinis, áritun til flugs í blindflugi og á fjölhreyfla flugvélar, ásamt námi til áhafnasamstarfs (MCC). Sá sem hefur atvinnuflugmannsréttindi hefur leyfi til að starfa við og fá greitt fyrir að fljúga hjá flugrekanda.

Hvernig safna ég flugtímum?

Flugmenn safna flugtímum á mismunandi vegu, sumir kaupa sér hlut í flugvél meðan aðrir gera samning við Flugskóla Íslands og fá þannig flugtíma á hagstæðu verði til tímasöfnunar.  Nemandi á samtvinnuðu atvinnuflugnámi, þarf ekki að safna tímum þar sem námið er heilstætt og fer allan tíma undir leiðsögn flugkennara.

Sjá upplýsingar um Flugklúbb Flugskóla Íslands.

 

Hverjar eru kröfur um læknisskoðun?

Til að geta hafið samtvinnað atvinnuflugmannsnám, þarf umsækjandi að hafa aflað sér 1.flokks læknisvottorðs hjá fluglækni.

Sjá nánar um heilbrigðiskröfur hér – Heilbrigðiskröfur

Flugskóli Íslands vill mæla með að nemandi fari til eftirfarandi aðila til að fá fyrstu skoðun til útgáfu 1.flokks læknisvottorðs;

Fluglækningastofnun  Álfta­mýri 1, Sími:5516900, e-mail: aeromed@simnet.is.
Tímap­ant­anir mánu­daga til fimmtu­daga á milli kl. 1500 og 1800. Gefur út 1.flokks og 2.flokks heil­brigðisvottorð.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!