fbpx
Menu

Skólanámskrá

Skólinn starfar eftir áfangakerfi. Námi í bóklegum og verklegum greinum er skipt niður í áfanga sem hver um sig varir í eina önn. Áfangar gefa einingar eftir því hve viðamiklir þeir eru.
Námslok miðast við að nemendur hafi lokið tilskildum áföngum og einingafjölda skv. brautarlýsingum.
Tækni­skólinn gefur út náms­vísir / skóla­náms­skrá skv. lögum.

Námsskipulag

Nánar um skólanámskrá Tækniskólans

Tækniskólinn gefur út  námsvísi / skólanámsskrá skv. lögum.

Námsvísir skólaárið 2017-2018

Námsvísir skólaárið 2014-2015
Námsvísir skólaárið 2013-2014
Námsvísir skólaárið 2012-2013
Námsvísir skólaárið 2011-2012

 

Námsskipulag veitir upplýsingar um hvernig áfangar raðast á annir á brautum skólans.

Námsskipulag námsbrauta

Námskröfur, mat á námi

Mat á námi úr öðrum skólum og námskröfur

Láttu meta fyrra nám til eininga. 
Nám úr öðrum skólum er metið með einkunn, þ.e. einkunn flyst með nemandanum ef kostur er. Heimilt er að láta þess getið á prófskírteini ef nám er metið úr öðrum skólum. Með umsókn um skólavist skal leggja fram staðfest afrit prófskírteinis/ brautskráningar eða annarra gagna sem meta á, eða gefa Tækniskólanum heimild til að sækja fyrri námsferil í INNU. Niðurstaða mats birtist í INNU.

Námskröfur –  Nemandi skal ljúka námi sem nemur 12 kennslustundum eða 15 einingum á önn hið minnsta. Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði ef um er að ræða: Sérstaka erfiðleika í námi, svo sem lesröskun eða fötlun; Lokaönn í námi eða nemendur á námssamningi.

Meira um námskröfur

Ný námskrá

Ný og gömul áfangaheiti - jafngildi

Ný námskrá í almennum greinum hefur fengist samþykkt til tilraunakennslu frá haustinu 2013. Allar námsbrautir Tækniskólans hafa verið uppfærðar í samræmi við hana eftir því sem við á. Á námsbrautum sem kenndar eru eftir námskrám sem ekki hafa verið endurskoðaðar og uppfærðar að fullu út frá lögum um framhaldsskóla frá 2008 felur breytingin aðeins í sér að eldri áfangar í almennum greinum hafa vikið fyrir sambærilegum áföngum í hinni nýju námskrá Tæknimenntaskólans.

Hvað þýða nýju áfangaheitin

 

Skoða töflu - um jafngildi áfanga

Próf, námsmat

Í annarlok fær nemandi einkunn fyrir árangur sinn í sérhverjum áfanga sem hann er skráður í. Fyrirkomulag námsmats og vægi einstakra þátta í námsmatinu (verkefna, vinnuframlags, prófa) kemur fram í kennsluáætlun. Gefnar eru einkunnir í heilum tölum frá 1 til 10.

Hverri önn lýkur með verkefna og prófsýningardegi. Á þessum degi geta nemendur skoðað úrlausnir sínar og verkefni hjá kennara og eru allir hvattir til að koma og spjalla við kennara. Opnað er fyrir einkunnir í Innu kl. 9 sama dag.

 

Um, próf, prófareglur og námsmat

reglur

Skólareglur - skólasókn

Skólareglur og reglur um skólasókn

Veikindi - læknisvottorð

Sjá nánar á: Veikindaskráning – leiðbeiningar

Langvinn veikindi:
Nemendum sem eiga við langvinna eða þráláta sjúkdóma að stríða eða verða fyrir áföllum sem hamla skólagöngu þeirra á önninni er bent á að ræða við námsráðgjafa.

Íþróttir:
Þeir nemendur sem ekki geta stundað íþróttir verða að skila vottorði innan viku frá afhendingu stundaskrár, sjá nánar hér.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!