fbpx
Menu

forvarnir

Forvarnarfulltrúi

Stefna Tækniskólans er að styðja nemendur í að setja sér skýr markmið í lífinu og vinna markvisst að því að ná þeim. Við leggjum áherslu á lífshætti sem leiða til sjálfsvirðingar, sjálfsstjórnar og árangurs. Reglulega eru haldnir AA fundir og geta nemendur fengið upplýsingar um þá og aðstoð hjá forvarnarfulltrúa.

Forvarnarstefna Tækniskólans styður nemendur í að setja sér skýr markmið í lífinu og vinna markvisst að því að ná þeim. Við leggjum áherslu á lífshætti sem leiða til sjálfsvirðingar, sjálfsstjórnar og árangurs. Við leggjum einnig áherslu á virðingu fyrir einstaklingunum og sérstöðu þeirra, öflugt félagslíf, góð mötuneyti og margvíslega nemendaþjónustu. Skólinn vill aðstoða þá sem hafa ánetjast vímuefnum og í skólanum gilda skýrar reglur um notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna. Starf forvarnafulltrúa eru hluti af framkvæmd þessarar stefnu.

Forvarnafulltrúi skólans er Guðlaug Kjartansdóttir.


Forvarnafulltrúi:
  • Vinnur með nemendum að skipulagi vímulauss félagslífs.
  • Er til viðræðu við nemendur sem hafa áhyggjur af eigin vímuefnaneyslu eða neyslu vina sinna og vandamanna.
  • Stendur fyrir fræðsluerindum og námskeiðum fyrir starfsmenn og nemendur.
  • Er kennurum og öðru starfsfólki skólans til ráðgjafar hafi þeir grun um vímuefnaneyslu nemenda.
  • Aðstoðar þá sem eiga í vandræðum vegna áfengis eða annarra vímugjafa.

AA fundir eru haldnir vikulega og hefur forvarnarfulltrúi umsjón með þeim og veitir upplýsingar.

 

Úrræðaleitarvél

Við viljum benda nemendum á úrræðaleitarvél sem hefur verið opnuð á vefnum eittlif.is. Leitarvélin er nokkurs konar gagnabanki samtaka og annarra sem sinna stuðningi í tengslum við geðheilbrigði, kynheilbrigði, félagsleg vandamál, ofbeldi, fíkn, fátækt og sorg.

Markmið úræðaleitarvélinnar er að auka sýnileika þeirra úrræða sem eru nú þegar til staðar og auðvelda ferlið við að kynna sér viðeigandi úrræði þegar vandasöm mál ber að garði. Leitarvélin gefur upplýsingar um úrræði í boði um land allt og hvar hægt er að fá sértæka aðstoð vegna t.d. fíknivanda, ofbeldis eða félagmálavanda.

 

Eftirfarandi reglur gilda í Tækniskólanum:

  • Neysla áfengis og annarra vímuefna í skólanum og á skemmtunum á vegum hans er ekki leyfð.
  • Reykingar og önnur notkun tóbaks (munntóbak) er ekki leyfð í og við skólann. Sömu reglur gilda um rafsígarettur.
  • Auglýsingar frá vínveitingahúsum eru bannaðar innan skólans, sem og annar áróður er hvetur til neyslu vímuefna.
  • Verði nemi uppvís að neyslu áfengis eða fíkniefna á skólaballi er honum vísað frá ballinu sé hann 18 ára eða eldri en hringt í forráðamenn sé hann yngri og þeim gert að sækja hann. Nemanda er síðan gert að mæta í viðtal hjá forvarnafulltrúa.
  • Öllum alvarlegri málum, svo sem sölu eða milligöngu um sölu áfengis, sölu eða dreifingu ólöglegra fíkniefna, er umsvifalaust vísað til lögreglu.

Brot á þessum reglum geta leitt til brottvísunar úr skólanum.