Menu

Reglur

Skólareglur

Í hverju samfélagi gilda reglur til þess ætlaðar að setja ramma utan um samskipti og framgangsmáta manna á milli.

Í Tækniskólanum köllum við þessar reglur einu nafni skólareglur og leggjum áherslu á að þær séu virtar svo samskipti okkar, námið og starfsemin gangi sem best. Kynntu þér reglurnar vel og mundu að fylgja þeim. Það gerir hlutina einfaldari, þannig að allt gangi vel og skólagangan verði með eðlilegum hætti.

Almennar skólareglur, reglur um skólasókn, og tölvunotkun

Almennar skólareglur

 1. Í Tækniskólanum er mikið af tækjum og tólum sem geta valdið skaða séu þau ekki rétt meðhöndluð. Mikilvægt er að um þau sé gengið af virðinu og að undangenginni fræðslu og að notkun þeirra heimil.
 2. Skólinn er vinnustaður nemenda á meðan á námi stendur og því mikilvægt að góð umgengni sé viðhöfð í skólanum og á lóð hans.
 3. Hverskonar notkun vímuefna, áfengis, og tóbaks þ.m.t. munntóbaks og rafsígarettna er með öllu óheimil í skólanum og á lóðum hans.
 4. Á skemmtunum skólans gilda þær reglur er skólameistari setur og eru í samræmi við fyrirmæli mennta-og menningarmálaráðuneytisins.
 5. Neysla matar og sælgætis í kennslustofum, vinnusölum og á bókasafni er ekki leyfð.
 6. Neysla drykkja á bókasafni og í kennslustofum öðrum en tækjastofum eða vinnusölum er aðeins leyfð í ílátum sem hægt er að loka tryggilega.
 7. Notkun á farsíma eða öðrum snjalltækjum í kennslustund er í samráði við kennara hverju sinni.
 8. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á verðmætum sínum.
 9. Skemmdir sem nemendur kunna að vinna á húsnæði skólans eða eigum hans skulu þeir bæta að fullu.

Brot á reglum þessum geta leitt til brottvísunar úr skóla.

Reglur um skólasókn

 1. Nemendur sæki allar kennslustundir í þeim áföngum sem þeir hafa valið sér og mæta stundvíslega.
 2. Litið er svo á að ef nemandi mætir ekki í skólann fyrstu kennsluvikuna  og hefur ekki gert  grein fyrir fjarveru sinni ætli hann ekki að stunda nám í skólanum.
 3. Ef kennsla hefst ekki stundvíslega og forföll kennara hafa ekki verið tilkynnt skulu nemendur spyrjast fyrir um orsökina á skrifstofu skólans.
 4. Viðvera nemenda er metin með eftirfarandi hætti:
  – Fjarvist úr kennslustund í meira en 20 mínútur – 2 fjarvistarstig.
  – Fjarvist úr kennslustund í minna en 20 mínútur – 1 fjarvistarstig.
  – Fyrir 95-100% mætingu er gefin ein námseining sem nýtist sem hluti af frjálsu vali.
  – Fari nemandi niður fyrir 80% heildarmætingu hefur skólinn rétt til að vísa honum úr skóla.
  – Hafi nemandi fengið áminningu og verið vísað úr skólanum, á nemandinn ekki rétt á skólavist á næstu önn. Skólasóknareinkunn er gefin fyrir heildarmætingu í námi 12 kennslustundir eða 15 einingar á önn hið minnsta.
 5. Reglulega er gerð úttekt á skólasókn nemenda. Nemendur sem ekki fylgja reglum um skólasókn fá senda áminningu í gegnum Innu. Við endurtekin brot á reglum um skólasókn áskilur skólinn sér rétt til að vísa nemandanum úr skólanum.
 6. Hægt er að veita undaþágu á skólasóknarreglum fyrir afreksfólk í samræmi við kafla 16.2 í aðalnámskrá. Nemandi sem hyggst nýta sér undanþágu skal skila inn viðeigandi gögnum til viðkomandi skólastjóra.

Reglur um tölvunotkun.

 1. Tölvubúnaður Tækniskólans  er eign skólans og einungis ætlaður til náms, kennslu, kynningar og annarra þátta er samræmast markmiðum skólans.
 2. Nemendur, sem eru að vinna verkefni vegna náms, hafa forgang í tölvur skólans.
 3. Handhafi notendanafns í tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess.
 4. Skólinn áskilur sér rétt til að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum nemenda til að tryggja að reglum um notkun búnaðarins sé fylgt.
 5. Gert er ráð fyrir að hver nemandi hafi til umráða heimasvæði (onedrive.live.com).
 6. Aðgangs-og lykilorð að tölvukerfum eru þau sömu og í Innu.
 7. Öll notkun á tölvum skólans og tölvukerfum utan þeirrar notkunar sem tengist skólastarfi er óheimil og er þar m.a. tengingar að eða frá, hverskonar niðurhal og netnotkun, uppsetning forrita, afritun gagna og hugbúnaðs annarra en eigin, breyta tengingum vélbúnaðs.

Ef óskað er eftir annarri notkun tölvukerfa skólans en uppsetning kerfanna gerir ráð fyrir skal haft samband við tölvu- og tæknideild skólans.

Brot á reglum þessum geta leitt til brottvísunar úr skóla