fbpx
Menu

Reglur

Skólareglur

Í hverju samfélagi gilda reglur til þess ætlaðar að setja ramma utan um samskipti og framgangsmáta manna á milli.

Í Tækniskólanum köllum við þessar reglur einu nafni skólareglur og leggjum áherslu á að þær séu virtar svo samskipti okkar, námið og starfsemin gangi sem best. Kynntu þér reglurnar vel og mundu að fylgja þeim. Það gerir hlutina einfaldari, þannig að allt gangi vel og skólagangan verði með eðlilegum hætti.

Umgegnisreglur, reglur um skólasókn og reglur um tölvunotkun í Tækniskólanum

 

1. Umgengnisreglur

 • Nemendur og starfsmenn Tækniskólans skulu virða gildi, stefnur og reglur skólans.
 • Gagnkvæm virðing, kurteisi og prúðmennska skal ríkja í skólanum svo og hvar sem nemendur og starfsmenn koma fram í nafni skólans.
 • Nemendum ber að fara eftir fyrirmælum starfsmanna skólans.
 • Nemendum og starfsmönnum ber að ganga snyrtilega um húsakynni skólans og fara vel með muni í hans eigu.
 • Skólahúsnæðið og lóðir eru tóbakslaus svæði, þ.m.t. munntóbak og rafrettur.
 • Öll meðferð áfengis og annarra fíkniefna er bönnuð í skólanum, á samkomum eða í ferðalögum á vegum skólans eða í hans nafni.
 • Óheimilt er að bera vopn í skólanum, hvort sem um er að ræða hnífa, skotvopn, rafbyssur eða önnur þau vopn er falla undir skilgreiningar vopnalaga 1988 nr. 16.
 • Neysla matar eða sælgætis í kennslustofum, vinnusölum eða á bókasafni er ekki leyfð. Neysla drykkja á bókasafni og í kennslustofum öðrum en tækjastofum/vinnusölum er aðeins leyfð í ílátum sem hægt er að loka tryggilega.
 • Notkun farsíma eða annarra snjalltækja í kennslustund er í samráði við kennara hverju sinni.
 • Nemendur bera sjálfir ábyrgð á verðmætum sínum.
 • Skemmdir sem nemendur kunna að vinna á húsnæði skólans eða eigum hans skulu þeir bæta að fullu.

2. Reglur um skólasókn – smellið til að skoða reglurnar

3. Reglur um tölvunotkun.

 • Tölvubúnaður Tækniskólans  er eign skólans og einungis ætlaður til náms, kennslu, kynningar og annarra þátta er samræmast markmiðum skólans.
 • Nemendur, sem eru að vinna verkefni vegna náms, hafa forgang í tölvur skólans.
 • Handhafi notendanafns í tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess.
 • Skólinn áskilur sér rétt til að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum nemenda til að tryggja að reglum um notkun búnaðarins sé fylgt.
 • Gert er ráð fyrir að hver nemandi hafi til umráða heimasvæði (Hdrif og OneDrive hjá Microrsoft).
 • Aðgangs-og lykilorð að heimasvæði eru þau sömu og í Innu.
 • Öll notkun á tölvum skólans og tölvukerfum utan þeirrar notkunar sem tengist skólastarfi er óheimil og er þar m.a. tengingar að eða frá, hverskonar niðurhal og netnotkun, uppsetning forrita, afritun gagna og hugbúnaðs annarra en eigin, breyta tengingum vélbúnaðs. Ef óskað er eftir hverskona annarri notkun tölvukerfa skólans en uppsetning kerfanna gerir ráð fyrir skal haft samband við tölvudeild skólans.

Brjóti nemandi reglur skólans fær hann viðvörun. Ítrekuð brot á skólareglum geta leitt til brottvísunar úr skóla. Forráðamönnum ólögráða nemenda er gert viðvart um brot á skólareglum.