fbpx
Menu

Innsýn í námið

Allar leiðir opnar

Námið veitir skipstjórnarréttindi á öll skip. Þú öðlast þekkingu, færni og hæfni sem krafist er til skipstjórnarréttinda á flutninga- og farþegaskipum af ótakmarkaðri stærð með ótakmarkað farsvið (STCW II/2) (að loknum siglingatíma). Alþjóðlegt nám sem veitir starfsréttindi, heima og erlendis, á öllum fiski- og flutningaskipum við fjölbreytt og skemmtileg störf.

Námið er viðbót við nám til C-réttinda og getur hafist þegar nemendur eru langt komnir með að ljúka því námi. Námið er á fjórða þrepi og því á fagháskólastigi. Námið er bóknám og að hluta verklegt og er kennt í Reykjavík (Háteigsvegi). Meðalnámstími í skóla er 1 önn.

Allir áfangar braut­ar­innar eru einnig í boði sem dreifnám.

Sjá áfanga- og annarskipulag á námsskipulagssíðu.

Brautarlýsing

SD20 Skipstjórn D - öll skip sbr. STCW II-1, II-2

Skipstjórnarnám skiptist í meginatriðum í sjö námsstig sem að námi loknu veita hvert um sig, að öðrum skilyrðum uppfylltum, rétt til að fá útgefið skírteini til starfa sem skipstjórnarmaður. Þessi braut er til sjötta námsstigs, enda hafi nemandi lokið fimmta námsstigi. Sjötta námsstig er til ótakmarkaðra skipstjórnarréttinda (STCW II/2) á skipum öðrum en varðskipum. Skipstjóri fer með æðsta vald um borð í skipi. Yfirstýrimaður er staðgengill skipstjóra og fer með yfirstjórn skips í forföllum hans. Skipstjóri skal sjá um að skip hans sé öruggt, að gengið sé tryggilega frá farmi og að öryggi allra þeirra sem um borð eru, áhafnar og farþega, sé tryggt.

Almennar upplýsingar

Inntökuskilyrði

Námsupphaf brautar miðast við að nemandi hafi lokið námi til C-réttinda skipstjórnar skv. nýrri námskrá (frá 2017) eða sé langt kominn með það nám.

 

Mat á námi:

Verklagsregla um námsmat og skráningu einkunna
Sérreglur um námsmat í tilteknum áföngum í skipstjórn
Mat á fyrra námi og námi úr öðrum skólum

Að loknu námi

Þú öðlast rétt til að fá útgefið skírteini sem ýmist stýrimaður eða skipstjóri að loknum siglingatíma og öryggisfræðslu – fyrir þetta rétt­inda­stig geta réttindin verið yfirstýrimaður og skipstjóri á farskipum af ótakmarkaðri stærð, og undir- og yfirstýrimaður á varðskipum.

Námið fullnægir þeim kröfum sem gerðar eru til bóknáms til að öðlast skírteini STCW II/2 samkvæmt alþjóðasamþykkt.

Verkefni nemenda

Skipstjórnarverkefni

Siglingarpróf

FAQ

Spurt og svarað

Er námið lánshæft?

Menntasjóður námsmanna veitir allar upplýsingar um lánshæfi náms á menntasjodur.is

Hvar fer kennslan fram?

Kennsla í skipstjórn fer fram í Sjómannaskólanum Háteigsvegi.

Þarf ég að vera með verkfæri eða annan útbúnað?

Nemendur sem hefja nám í Skipstjórnarskólanum verða að koma með eigin öryggisskó, hlífðargleraugu og heyrnahlífar sem skylt er nota í verklegu véltækninámi skólans og við aðra vinnu þar sem kennarar krefjast þess að nemendur noti hlífðarbúnað.

Er mætingarskylda?

Er nemendafélag?

Í Tækniskólanum er öflugt og fjölbreytt félagslíf. Innan hvers skóla er starfandi skólafélag sem heldur utan um félagslíf skólans, klúbba, keppni innan og utan skólans og aðrar uppákomur. Þannig hafa nemendur í skipstjórn á Háteigsvegi með sér félag sem heldur uppi félagslífi. Nemendur sjá sjálfir um að móta, þróa og byggja upp þetta starf.

Netfang félagsins er [email protected].

Saman mynda nemendafélög í Tækniskólanum – Nemendasamband Tækniskólans, NST.

Hér má lesa nánar um félagslíf Tækniskólans.

Hvað kostar nám í skipstjórn?

Fyrir dagnámið er greitt fast gjald fyrir eina önn í einu, sjá gjaldskrá Tækni­skólans. Fyrir áfanga í dreif­námi er greitt ein­inga­gjald fyrir sér­hvern áfanga og eitt skrán­ing­ar­gjald á umsókn.

Er nám úr öðrum skólum metið, t.d. áfangar eða stúdentspróf?

Já, almennir framhaldsskólaáfangar eru almennt metnir og einhverjum tilvikum nám úr háskólum og sérskólum sem tengjast fagáföngum námsins (fagáfangar). Sjá nánar hér.

Er hægt að fá áfanga metna í raunfærnimati?

Já, þeir sem hafa náð 23 ára aldri og hafa 3 ára starfsreynslu í faginu geta sótt um að fara í raunfærnimat, en það nær fyrst og fremst til fyrstu áfanga (kenndir á A, B og mögulega C stigi). Sjá nánar hér.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!