fbpx
Menu

Innsýn í námið

Styttri námstími

Þú færð í náminu und­ir­búning fyrir fagnám í rafiðngreinum. Þetta er fornám fyrir raf­virkjun og raf­einda­virkjun.

Á hraðferð er grunn­námið tekið á þremur önnum í stað fjög­urra og því mögu­legt fyrir nem­endur að klára skóla­hluta raf­virkj­a­námsins á fimm önnum sé samn­ingsleiðin farin.

Samningsleið rafvirkjunar styttist úr sex önnum í fimm.

Brautarlýsing

GR20H - hraðferð

Markmið grunnnáms rafiðna er að undirbúa nemendur fyrir fagnám í rafiðngreinum. Grunnnám rafiðna er því fornám fyrir rafvirkjun, rafvélavirkjun, rafveituvirkjun og rafeindavirkjun. Námið er tekur að jafnaði fjórar annir og er skilgreint sem lokapróf á öðru þrepi en hægt er að ljúka brautinni á þremur önnum ef nemandi hefur lokið almennu námi brautar, sjá nánar í námsskipulagi. Að loknu námi á nemandinn að vera fær um að takast á við kröfur í framhaldsgreinum og hafa góða undirstöðuþekkingu á hugtökum og verklagi sem til þarf.

Almennar upplýsingar

Inntökuskilyrði

Umsækjandi þarf að lágmarki að hafa lokið öllum áföngum sem tilheyra almennu bóknámi grunnnáms rafiðna en það er 1 áfangi á 2. þrepi í íslensku, ensku og stærðfræði plús menningarlæsi, lífsleikni, skyndihjálp og íþróttir en einnig 10 einingar þess utan í vali.

Að loknu námi

Að loknu námi eiga nemendur að vera færir um að takast á við kröfur í framhaldsgreinum og hafa góða undirstöðuþekkingu á hugtökum og verklagi sem þarf.

Að grunn­náminu loknu geta nem­endur valið milli þess að halda áfram í raf­virkjun eða raf­einda­virkjun.

FAQ

Spurt og svarað

Hvernig sæki ég um?

Sækja um hnappur er hér á síðunni.

Hvað kostar námið?

Sjá upplýsingar um skólagjöld í gjaldskrá Tækniskólans.

Er námið lánshæft?

Menntasjóður námsmanna veitir allar upplýsingar um lánshæfi náms á menntasjodur.is

Eru efnisgjöld?

Nei, efnisgjöld eru innifalin í skólagjöldum.
Þess má geta að sú stefna hefur verið tekin upp hjá Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins að allt námsefni í rafiðngreinum verði ókeypis nemendum. Þetta er langt komið og sárafáar bækur sem nemendur þurfa að kaupa til námsins.
Námsefni er að finna á rafbok.is.

Hvenær hefst kennsla?

Hvar fer kennslan fram?

Kennslan í grunnnámi rafiðna fer fram á Skólavörðuholti og í Hafnarfirði.
Kennslustaðsetning áfanga er gefin til kynna með síðasta stafnum í áfangaheitnu í stundatöflu, þá stendur S fyrir Skólavörðuholt, H fyrir Háteigsveg og TH fyrir Hafnarfjörð.

Þarf ég að vera með verkfæri?

Er mætingarskylda?

Já,  nánari reglur um skólasókn er að finna hér á vefnum.

Er nemendafélag?

Í Raftækniskólanum er starfandi skólafélag sem hefur það hlutverk að tengja stjórnendur skólans við nemendur og koma með athugasemdir og óskir um hluti sem betur mega fara. Jafnframt er skólafélagið tengiliður stjórnenda við nemendur. Fulltrúi skólafélagsins situr fundi með stjórnendum reglulega sem og fagráði skólans.
Skólafélagið skipar nefndir til að sjá um félagslíf innan skólans og uppákomur.
Nemendur sjá sjálfir um að móta, þróa og byggja upp félagsstarf. Saman mynda skólafélög innan Tækniskólans Nemendasamband Tækniskólans NST.
Raftækniskólinn er með spjallsíðu (hóp) á Facebook.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!