fbpx
Menu

Námsval

Námsval og stundaskrár

Kafli 8 – Skólanámskrá

Námsval

Skólinn starfar eftir áfangakerfi. Námi í bóklegum og verklegum greinum er skipt niður í áfanga. Áfangar gefa einingar eftir því hve viðamiklir þeir eru. Námslok við skólann miðast við að nemendur hafi lokið tilskildum áföngum og einingafjölda eins og tilgreint er í brautarlýsingum skólanámskrár. Nemandi ber ábyrgð á eigin námsframvindu samkvæmt brautarlýsingu.

Námsval nemenda takmarkast af eftirfarandi atriðum:

 1.  Undanfarareglum
 2.  Skyldugreinum námsbrauta
 3.  Áföngum í boði
 4.  Einkunn í undanfaraáfanga
 5.  Samþykki viðkomandi deilda
 6.  Fjölda eininga, sbr. kaflann Námskröfur

Nemandi sem fallið hefur í áfanga/áföngum eða sagt sig úr áfanga/áföngum getur ekki vænst þess að fá að velja einum meira en hann stóðst á fyrri önn. Val fyrir næstu önn fer fram í viðtalstíma hjá umsjónarkennara í valviku. Velja nemendur sér þá námsáfanga fyrir næstu önn. Valið er bindandi. Aðalval nefnast þeir áfangar sem nemandi kýs helst að stunda nám í á næstu önn. Stundum verður þó að breyta vali nemanda til þess að unnt reynist að setja saman stundaskrár og eru þá áfangar úr varavali hans settir inn. Nemandi hefur ekki rétt á að fá áfanga í stundatöflu sem er ekki í aðalvali.

 

Val á áföngum utan brautar

Áfangar utan brautar standa nemendum til boða í valviku, fullnægi nemandi skilyrðum um undanfara. Tækniskólinn kann að bjóða upp á áfanga sem ekki eru í skólanámskrá og verða þeir auglýstir sérstaklega.

 

Fjöldi kennslustunda á viku

Að jafnaði skal nemandi sem er í fullu námi sækja mest:

 • allt að 26 kennslustundir eða 33 einingar á önn

Þeir nemendur sem fá námslán hjá Menntasjóði námsmanna geta sótt um að taka þann fjölda eininga sem Lánasjóðurinn gerir kröfur um hverju sinni. Skal þá nemandi gæta þess á valviku að velja nægjanlega margar einingar.

 

Töflubreytingar

Í upphafi hverrar annar eftir að opnað hefur verið fyrir stundatöflur, geta nemendur óskað eftir breytingum á stundatöflu í Innu, sjá auglýstan frest á vef skólans. Töflubreytingar eru ekki gerðar á öðrum tíma. Töflubreytingar eru eingöngu fyrir þá sem ekki fengu áfanga sem þeir höfðu valið í töflu, eða ef verulegir annmarkar eru á töflum samkvæmt vali. Töflubreytingar eru gerðar rafrænt í Innu.

 

Heimild til árekstra

Við stundatöflugerð og töflubreytingar er heimilt að ganga þannig frá stundatöflu nemenda að árekstur sé á milli áfanga. Nemandinn getur þá sagt sig úr öðrum hvorum áfanganum eða sótt þá báða. Nemandi ákveður í samráði við kennara í hvorn áfangann hann mætir þegar árekstur er. Nemanda er skylt að gera kennurum í áföngum grein fyrir árekstrinum.

 

Reglur um úrsögn úr áföngum

 1. Nemendur geta sagt sig úr áfanga fyrstu tvær vikurnar af önninni.
 2. Nemendur undir 18 ára aldri geta aðeins sagt sig úr áfanga með samþykki forráðamanns.

 

Valvika

Í valviku staðfesta nemar umsókn um skólavist á næstu önn. Nemendur verða að hitta umsjónarkennara sinn og yfirfara með honum valið. Mikilvægt er að nemendur í dagnámi velji rétta áfanga miðað við námskipan viðkomandi brauta. Nemendur geta breytt vali sínu í Innu og eru hvattir til að yfirfara val sitt áður en þeir mæta til umsjónarkennara. Bæði nemendur og umsjónarkennarar staðfesta valið í Innu. Nemendur sem óska eftir áframhaldandi skólavist á næstkomandi önn staðfesti umsóknina með því að greiða álagt staðfestingargjald. Þá þurfa þeir ekki að sækja aftur formlega um skólavist.

 

Að yfirfara val þýðir:

 • að áfangavalið standist undanfarareglur
 • að nemandinn sé að velja þá áfanga sem þarf til að námsframvinda hans verði hnökralaus
 • að fjöldi valinna eininga í aðalvali sé réttur:
  • allt að 26 kennslustundir eða 33 einingar á önn
 • undantekningar má gera á útskriftarönn og þar sem skipulag brautar krefst þess
 • ekki færri en 15 einingar
 • að einn til þrír áfangar séu í varavali.

 

Brautaskipti

Umsókn um brautaskipti fer einnig fram í Innu. Nemendur sem sækja um brautaskipti þurfa ekki að velja áfanga en nauðsynlegt er að staðfesta valið og greiða staðfestingargjaldið. Athugið að ástundun, námsgengi og mæting gæti haft áhrif á samþykki um brautaskipti. Síðasti dagur til að óska eftir brautarskiptum er í lok valvikunnar, sjá leiðbeiningar.

 

P-áfangar

P-heimild er ekki veitt nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum:

 1. Ef útskriftarnemi þarf að ljúka áfanga sem ekki er í boði í dagskóla eða dreifnámi þá getur hann sótt um P-áfanga.
 2. Umsóknir um P-áfanga þurfa að berast skólastjóra í fyrstu kennsluviku. Viku síðar liggur svar fyrir og þá birtist áfanginn ásamt nafni kennara í Innu, með hópanúmerið P. Áfanginn er ekki í stundatöflu. Nemendur þurfa að hafa samband við kennara strax ef umsókn þeirra hefur verið samþykkt og standa skil á verkefnum eins og aðrir nemendur. Skólastjórar tilkynna nemendum í tölvupósti ef umsókn er hafnað.

 

 

 

 

Uppfært 2021
Áfangastjórn