fbpx
Menu

Einelti, áreitni og ofbeldi

Stefna Tækniskólans er að einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi og ótilhlýðileg háttsemi í hvaða mynd sem er, sé ekki liðið. Leita skal allra ráða til að fyrirbyggja slíkt og leysa þau mál sem upp koma á sem farsælastan hátt.

Skilgreiningar

Skilgreiningar og upplýsingar

Einelti

Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta.

Dæmi um hegðun geranda, sem getur verið samnemandi, kennari eða annar starfsmaður skólans eða gestur á vegum skólans:

 

 • Viðkomandi er undir stöðugu eftirliti og markvisst leitað að mistökum hans.
 • Upplýsingum er haldið frá viðkomandi
 • Gagnrýni er látin í ljós á niðrandi eða neikvæðan hátt í viðurvist annarra.
 • Viðkomandi er markvisst sniðgenginn og útilokaður
 • Baktal og slúður
 • Einn eða fleiri skemmta sér á kostnað annars
 • Niðrandi athugasemdir eða dylgjur
 • Endurteknar skammir
 • Endurtekin stríðni

Kynferðisleg áreitni

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

Dæmi:

 

 • Ónauðsynleg snerting,
 • Kynferðislegt tal,
 • Sýning klámfenginna eða kynferðislegra mynda,
 • Gláp,
 • Kynferðislegar athugasemdir um útlit eða klæðaburð.

Kynbundin áreitni

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Dæmi:

 

 • Óviðeigandi eða óþægilegar athugasemdir um útlit, framkomu eða einkalíf
 • Viðkomandi er ávallt ávarpaður í því kyni sem meirihlutinn tilheyrir.
 • Efast er um hæfi viðkomandi sökum kyns síns
 • Uppnefni þar sem notuð eru gróf kynbundin orð
 • Útilokun frá hópastarfi vegna kyns

Ofbeldi

Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáningar þess sem fyrir henni verður. Einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennd svipting frelsis.

Önnur ótilhlýðileg háttsemi

Getur meðal annars falist í lítilsvirðandi framkomu, klámfenginni háttsemi eða snertingu sem þykir nærgöngul eða óviðeigandi.

Hvert á ég að leita?

Ef þú verður fyrir einelti, áreitni og/eða ofbeldi innan skólans eða á viðburði á vegum skólans skalt þú leita til einhverra eftirtalinna aðila:

 

Þú getur hringt, sent tölvupóst eða farið og hitt viðkomandi. Ef þú vilt getur þú leitað til annars starfsmanns sem kemur þá boðum áleiðis til réttra aðila.

Hvað er gert?

Alltaf er málið rannsakað og aflað eins mikilla upplýsinga og hægt er. Síðan fer það eftir alvarleika brotsins hvernig tekið er á málinu. Sem dæmi má nefna getur gerandi fengið áminningu skólameistara og brottvísun ef hann brýtur af sér aftur. Ef málsaðilar eru undir 18 ára er fundað með þeim og foreldrum. Þolandi fær stuðning og þá aðstoð sem hann þarf og fylgst er með hvort áreitni og/eða ofbeldið endurtekur sig.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!