fbpx
Menu

Kafli 18 – Skólanámskrá


ISO 9001 gæðavottun

Grunnhugsunin á bak við gæðakerfi er að unnið sé að stöðugum umbótum á allri starfsemi skólans. Reyndar gera alþjóðasamþykktir frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni (International Maritime Organisation – IMO), sem Ísland og þar með skólinn er aðili að, og lög frá Alþingi, sömu kröfur. Rökrétt er því að Tækniskólinn vinni eftir slíku kerfi. IMO gerir kröfu um úttekt á gæðakerfinu á fimm ára fresti eða oftar.

Gæðastjórnun tekur til allrar starfsemi skólans, tryggir þekkingu starfsmanna á innri ferlum skólans, stuðlar að sífelldum umbótum á allri starfsemi hans og að unnið sé eftir ferlum gæðakerfisins. Lilja Guðný Jóhannesdóttir er gæðastjóri Tækniskólans. Gæðastjóri hefur umsjón með og vinnur að gæðamálum skólans auk þess sem gæðaráð, sem skipað er fulltrúum stjórnenda, starfsmanna, kennara og nemenda heldur fasta mánaðarlega fundi samkvæmt boðaðri dagskrá, en getur kallað til fundar hvenær sem tilefni er til eða þurfa þykir.

Í starfsemi Tækniskólans er kerfisbundin skjalastjórn í samræmi við lög um opinber skjalasöfn nr. 77/​2014 og reglur Þjóðskjalasafns. Svanhvít Sif Th. Sigurðardóttir er skjalastjóri Tækniskólans.

 

Innri rýni

Skólameistari í samvinnu við stjórnendur skólans ber ábyrgð á og hefur frumkvæði í vinnunni með rýni stjórnenda, að unnið sé að stöðugum umbótum á allri starfsemi skólans og að unnið sé eftir ferlum gæðahandbókar. Þar sem rekstrarráð fer yfir fundargerðir gæðaráðs skólans þá tvinnast gæðamál og önnur dagleg rekstrarmál skólans saman.

Rýni stjórnenda er sérstakur rekstrarráðsfundur sem er boðaður í lok hverrar annar. Til að undirbúa rýni stjórnenda tekur gæðastjóri saman skýrslu með samantekt og greiningu á öllum frábrigðum, ábendingum/kvörtunum, úrbótum og forvörnum sem fram hafa komið á önninni. Einnig er farið yfir gæðastefnu og markmið og metin þörf á umbótum. Nauðsynlegar aðgerðir og verkefni eru ákvarðaðar og settar á verkefnalista einstakra stjórnenda.

 

Kennslumat

Á hverri önn er framkvæmt kennslumat meðal nemenda í skólanum þar sem nemendur svara spurningum um áfanga og kennslu. Nemendum gefst kostur á að svara spurningum um áfanga sem þeir sátu, sjá nánar á vef skólans.

 

Miðspannar/miðannarmat

Á hverri önn fer fram miðannarmat í Tækniskólanum. Kennarar gefa nemendum vitnisburð um stöðu þeirra í hverjum áfanga fyrir sig. Vitnisburðurinn byggir fyrst og fremst á því námsmati sem þegar hefur farið fram í viðkomandi áfanga, sjá nánar um kennslu- og miðannarmat.

 

 

Uppfært 11. nóvember 2023
Áfangastjórn