fbpx
Menu

Kafli 16 – Skólanámskrá


Markmið námsins, áherslur og markhópur nemenda

Meginmarkmið Tækniskólans er að efla samfélagið með því að bjóða upp á fjölbreytta fagmenntun sem samtímis er sniðin að þörfum nemenda og atvinnulífs. Flestar námsbrautir veita sérhæfða menntun á sínu sviði sem lýkur með löggiltum réttindum en opnar jafnframt leiðir til frekara náms. Í skólanámskrá Tækniskólans eru upplýsingar um hverja braut fyrir sig.

Tækniskólinn byggir á meira en aldargamalli hefð í menntun iðnaðarmanna, skipstjórnenda og vélstjórnenda en hefur ætíð brugðist hratt og vel við tækninýjungum og breyttum kröfum atvinnulífsins af fagmennsku og metnaði.

 

Skipulag

Skipulag námsins er margþætt. Í fyrsta lagi er starfað eftir námskrám sem samþykktar eru af menntayfirvöldum og koma starfsgreinaráð viðkomandi starfssviða að gerð þeirra í samræmi við gildandi lög hverju sinni. Í öðru lagi er skipulag kennslu og stjórnunar en vert er að undirstrika áhersluna sem lögð er á að gera nemandann virkan og ábyrgan í námi sínu og láta hann finna að virðing er borin fyrir honum og sjónarmiðum hans.

Fjölbreytilegar kennslu- og matsaðferðir þjálfa nemendur í því að gera grein fyrir verkum sínum og sjónarmiðum og fá uppbyggilega gagnrýni bæði frá kennurum og samnemendum. Árangur skólastarfsins byggir á virkni nemenda og fagmennsku starfsmanna. Kennarar Tækniskólans eru fagmenn í tvennum skilningi. Þeir eru fagmenn í þeim starfsgreinum og sérgreinum sem þeir kenna og þeir eru fagmenntaðir kennarar.

Tækniskólinn er fjölmennur skóli með fjölbreytt námsframboð sem endurspeglast í markhópi hans. Það er stefna skólans að þróa námsframboð sitt á öðru, þriðja og fjórða þrepi í takt við þarfir atvinnulífs og eftirspurnar nemenda.

 


Uppfært 8. desember 2023
Áfangastjórn