fbpx
Menu

Námsbraut

Skipstjórn, námsstig B

Námið er krefjandi og veitir möguleika á vel launuðu starfi við sjávarútveg eða í ferðaþjónustu.

Kennsluform: Dagskóli - hægt að taka áfanga í fjarnámi
Lengd náms: 4 annir

Innsýn í námið

Í náminu öðlast þú þekkingu, færni og hæfni sem krafist er til skipstjórnarréttinda á fiskiskipum styttri en 45 metrar í innanlandssiglingum og á flutninga- og farþegaskipum að 500 brúttótonn í strandsiglingum. Meðalnámstími í skóla er fjórar annir. STCW II/3-réttindi.

Skólinn býður fyrsta flokks aðstöðu fyrir nemendur til bóklegrar og verklegrar kennslu. Námið hentar nemendum af öllum aldri og er kennt bæði í dagnámi og sem nám með vinnu(með staðlotum í verklegum áföngum).

Almennar upplýsingar

Inntökuskilyrði

Til að hefja nám í skipstjórn þarftu að hafa lokið grunnskóla með að lám­arki 5 í íslensku, ensku og stærðfræði sam­kvæmt eldri reglu eða C frá og með vori 2016.

Námsskipulag Skipstjórnarskólans

 

Að loknu námi

Þú öðlast rétt til að fá útgefið skírteini sem ýmist stýrimaður eða skipstjóri að loknum mislöngum siglingatíma í mismunandi stöðum, og öryggisfræðslu.

Fyrir þetta rétt­inda­stig geta réttindin verið yfirstýrimaður/stýrimaður og skipstjóri á skipum styttri en 45 m að skráningarlengd í innanlandssiglingum, og undirstýrimaður á fiskiskipum og öðrum skipum að ótakmarkaðri stærð og farsviði.

Námið fullnægir þeim kröfum sem gerðar eru til bóknáms til að öðlast skírteini STCW II/3 (500 BT) samkvæmt alþjóðasamþykkt.

Hægt er að fara stúdentsleið samhliða náminu og klára stúdentspróf.

Verkefni nemenda

Skipstjórnarverkefni

Siglingarpróf

Allir útskriftarnemendur skila inn ýmsum fjölbreyttum verkefnum.

Umsagnir

Skoða skólalífið

"Ég hef alltaf verið mikið fyrir að ferðast og siglingar verið áhugamál lengi."

FAQ

Spurt og svarað

Er hægt að taka stúdentspróf með náminu?

Já, þú getur valið áfanga í stúd­entsleið og lokið stúd­ens­prófi á einni eða tveimur önnum til viðbótar.

Er námið lánshæft?

Lánasjóður íslenskra námsmanna veitir allar upplýsingar um lánshæfi náms á www.lin.is eða í síma 560 4000.

Hvar fer kennslan fram?

Kennsla í skipstjórn fer fram í Sjómannaskólanum Háteigsvegi.

Þarf ég að vera með verkfæri eða annan útbúnað?

Nemendur sem hefja nám í Skipstjórnarskólanum verða að koma með eigin öryggisskó, hlífðargleraugu og heyrnahlífar sem skylt er nota í verklegu véltækninámi skólans og við aðra vinnu þar sem kennarar krefjast þess að nemendur noti hlífðarbúnað.

Er mætingarskylda?

Er nemendafélag?

Í Tækniskólanum er öflugt og fjölbreytt félagslíf. Innan hvers skóla er starfandi skólafélag sem heldur utan um félagslíf skólans, klúbba, keppni innan og utan skólans og aðrar uppákomur. Þannig hafa nemendur í skipstjórn á Háteigsvegi með sér félag sem heldur uppi félagslífi og í félagsherberginu er líf og fjör alla daga. Nemendur sjá sjálfir um að móta, þróa og byggja upp þetta starf.

Netfang félagsins er [email protected], og símanúmer þess er 514-9661.

Saman mynda nemendafélög í Tækniskólanum – Nemendasamband Tækniskólans, NST.

Hér má lesa nánar um félagslíf Tækniskólans.

Hvað kostar námi í skipstjórn?

Fyrir dagnámið er greitt fast gjald fyrir eina önn í einu, sjá gjaldskrá Tækni­skólans. Fyrir áfanga í dreif­námi er greitt ein­inga­gjald fyrir sér­hvern áfanga og eitt skrán­ing­ar­gjald á umsókn.

Er nám úr öðrum skólum metið, t.d. áfangar eða stúdentspróf?

Já, almennir framhaldsskólaáfangar eru almennt metnir og einhverjum tilvikum nám úr háskólum og sérskólum sem tengjast fagáföngum námsins (fagáfangar).

Nemendur sem lokið hafa stúdensprófi eru líka boðnir velkomnir í þetta nám og getur það stytt námstímann um allt að þriðjung.

Er hægt að fá áfanga metna í raunfærnimati?

Já, þeir sem hafa náð 23 ára aldri og hafa 3 ára staðfesta starfsreynslu í skipstjórnargreinum geta farið í raunfærnimat. Raunfærnimat er unnið í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og er gengið út frá að eðlilegt sé að meta færni sem til staðar er óháð því hvernig hennar hefur verið aflað.

Nokkrar greinar eru metnar í raunfærnimati og getur það stytt námstímann eða auðveldað nemendum að taka það sem vantar upp á réttindin með vinnu.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!