fbpx
Menu

Innsýn í námið

Færni í vélarrúmi

Námið er til réttinda til að gegna stöðu yfirvélstjóra og 1. vélstjóra á skipum með vélarafl minna en 3000 kW (STCW III/3) og undirvélstjóra á skipum með ótakmarkað vélarafl (að loknum siglingatíma). Þetta námsstig er jafnframt nám til stúdentsprófs og innifelur B-réttindi og þar með heimild til að taka sveinspróf í vélvirkjun að lokinni starfsþjálfun.

Námið er bæði bóknám og verknám og er kennt í Reykjavík (Háteigsvegi) en allar málmiðngreinar eru þó bara kenndar í Hafnarfirði (Flatahrauni). Innritað er í námið á haustönn. Lágmarks námstími í skóla er 8 annir.

Í náminu er veitt færni í notkun hvers konar vél-, raf- og stjórnbúnaðar sem unnið er með og þekking á lögum og reglum sem vélstjórar vinna eftir. Eftir að hafa lokið námi í vélstjórn verður þú fær um að hafa stjórn á og viðhalda vélbúnaði skipa eða framleiðslufyrirtækja.

Mögulega getur í einstökum áföngum verið nám með vinnu (dreifnám – fjarnám með staðlotum) í boði.

Sjá áfanga- og annarskipulag á námsskipulagsíðu.

Brautarlýsing

VC20 Vélstjórn C - vélstjórnarréttindi (3000 kW sbr. STCW A-III/3)

Vélstjórnarnám skiptist í meginatriðum í sex námsstig sem að námi loknu veita hvert um sig, að öðrum skilyrðum uppfylltum, rétt til að fá útgefið skírteini til starfa sem vélstjóri. Þessi braut er til fimm fyrstu námsstiganna. Þriðja námsstig (réttindi A) er til réttinda til að gegna stöðu vélavarðar og vélstjóra á skipum með vélarafl 750 kW og minna. Innifalin eru tvö fyrstu námsstigin, þ.e. námsstig eitt – vélgæsluréttindi <750 kW og <12 m lengd á skipi, og námsstig tvö – vélgæsluréttindi <750 kW og <24 m lengd á skipi. Fjórða námsstig (réttindi B) er til réttinda til að gegna stöðu yfirvélstjóra og 1. vélstjóra á skipum með vélarafl 1500 kW og minna og undirvélstjóra á skipum með 3000 kW vélarafl og minna. Þetta námsstig er jafnframt nám til prófs í vélvirkjun. Í náminu öðlast nemendur einnig viðeigandi menntun og þjálfun þannig að þeir geti sinnt vélstjórnarstörfum í landi, t.d. á sviði orku- og veitufyrirtækja og í iðnaði. Fimmta námsstig (réttindi C) er til réttinda til að gegna stöðu yfirvélstjóra og 1. vélstjóra á skipum með vélarafl minna en 3000 kW (STCW III/3) og undirvélstjóra á skipum með ótakmarkað vélarafl. Þetta námsstig er jafnframt nám til stúdentsprófs.

Almennar upplýsingar

Inntökuskilyrði

Námsupphaf brautar miðast við að nemandi hafi náð hæfniviðmiðum grunnskóla í kjarnafögum (B í íslensku, ensku og stærðfræði). Sé það ekki býðst nemendum að hefja nám á grunnnámsbraut málm- og véltæknigreina í Hafnarfirði (Flatahrauni) til að ná þeirri hæfni ásamt því að stunda nám í fyrstu áföngum brautarinnar samhliða.

 

Mat á námi:

Verklagsregla um námsmat og skráningu einkunna
Sérreglur um námsmat í tilteknum áföngum í skipstjórn
Mat á fyrra námi og námi úr öðrum skólumv

Að loknu námi

Þú öðlast rétt til að fá útgefið atvinnuskír­teini sem ýmist vélavörður, undirvélstjóri, 1. vélstjóri eða yfirvélstjóri að loknum sigl­inga­tíma og örygg­isfræðslu – fyrir þetta réttindastig (C) geta réttindin verið vélavörður og yfirvélstjóri á skipi með vélarafl að 750 kW, 1. vélstjóri og yfirvélstjóri á skipi með vélarafli að 1500 kW, undirvélstjóri, 1. vélstjóri og yfirvélstjóri á skipi með vélarafl að 3000 kW, eða undirvélstjóri á skipi með ótakmarkaðri vélarstærð.

Vélvirkjun er samþætt vélstjórnarnámi til B-réttinda og að lokinni starfsþjálfun getur þú tekið sveinspróf í iðngreininni. Námsbrautinni lýkur með stúdentsprófi.

Námið fullnægir þeim kröfum sem gerðar eru til bóknáms til að öðlast skírteini STCW III/3 samkvæmt alþjóðasamþykkt.

Umsagnir

Rafnar Snær Baldvinsson lauk námi í vélstjórn

Vélstjórnarnámið er mjög fjölbreytt, inniheldur mikið af nytsamlegum upplýsingum og hefur frábæra kennara sem miðla þekkingu eins og þeim einum er lagið. Þetta nám opnar margar dyr og gerir að verkum að það er fátt sem að flækist fyrir manni í framtíðinni. Ég mæli eindregið með þessu námi ef að þú ert forvitin/n um virkni hluta og/eða viðgerðir.

Valdimar Árnason lauk námi í flugvirkjun

Í byrjun árs 2017 var komið að því, ég ætlaði að gera eitthvað meira en bara vinna. Mig langaði að gera eitthvað sem ég hafði virkilega áhuga á. Var búinn að velta þessu fyrir mér í kannski tvö ár og svo sá ég auglýsingu á Facebook fyrir flugvirkjanám Tækniskólans. Auglýsingin poppaði auðvitað upp á mínum skjá því ég hef haft brennandi áhuga á flugvélum síðan ég var 4 ára og er með fullt að flugvélatengdum síðum á Facebook.

Ég sé ekki eftir að hafa sótt um þetta sérnám því ég kynntist fólki frá öllum stéttum samfélagsins. Fólk sem hafði mismikinn áhuga en vildi gera það sama og ég, finna sér eitthvað sem væri öðruvísi en þau höfðu verið að vinna við. Gaman var að fylgjast með þeim öllum fá aukinn áhuga fyrir þessum tækjum háloftanna með mér.

Námið er skemmtilegt og mjög fjölbreytt en á köflum ansi strembið og voru flestir kennararnir mjög færir að einfalda efnið fyrir manni. Það sem ég tek úr þessu er auðvitað námið og kunnátta mín að leysa vandamál en þessi  tvö ár með bekkjarfélögunum stendur upp úr. Tveir mánuðir fyrir norðan á Akureyri í verklegu námi virkilega þéttu hópinn og er maður heppinn að hafa eignast svona marga vini.

Sigurður fór í nám í verkfræði í Háskólanum eftir nám í Véltækniskólanum.

„Fjölbreytnin í náminu er góður grunnur. Ég finn að ég stend betur að vígi en margir sem eru með mér í verkfræðináminu hér í Háskólanum.“

FAQ

Spurt og svarað

Þarf ég að eiga öryggisfatnað?

Þú þarft að koma með eiginn öryggisskó, hlífðargleraugu og heyrnahlífar sem skylt er nota í verklegu námi skólans og við aðra vinnu þar sem kennarar krefjast þess að nemendur noti hlífðarbúnað.

Hvar vinna útskrifaðir nemendur úr Véltækniskólanum?

Vélstjórar og vélfræðingar starfa m.a. í verksmiðjum, á skipum, í orkuverum og þar sem gerðar eru kröfur um víðtæka þekkingu á vél- og tæknibúnaði. Vélstjórnarnám veitir réttindi til atvinnu um allan heim á skipum af öllum stærðum og gerðum, við fiskveiðar, flutninga eða á stærstu farþegaskipum.

Hvar er vélstjórn kennd?

Dagnámskennsla í Véltækniskólanum í Reykjavík fer að mestu fram í Sjómannaskólanum Háteigsvegi og í Hafnarfirði (Flatahrauni og Gjótuhrauni). Efri áfangar í náminu eru eingöngu kenndir á Háteigsvegi.

Hvað kostar nám í vélstjórn?

Fyrir dagnámið er greitt fast gjald fyrir eina önn í einu, sjá gjaldskrá Tækniskólans. Fyrir áfanga í dreifnámi er greitt einingagjald fyrir sérhvern áfanga og eitt skráningargjald á umsókn.

Er nemendafélag?

Í Tækni­skól­anum er öflugt og fjöl­breytt félagslíf. Innan hvers skóla er starf­andi skólafélag sem heldur utan um félagslíf skólans, klúbba, keppni innan og utan skólans og aðrar uppá­komur. Þannig hafa nem­endur í vélstjórn á Háteigs­vegi með sér félag sem heldur uppi félags­lífi. Nem­endur sjá sjálfir um að móta, þróa og byggja upp þetta starf.

Net­fang félagsins er [email protected].

Saman mynda skólafélög í Tækni­skól­anum Nem­enda­sam­band Tækni­skólans, NST.

Er nám úr öðrum skólum metið, t.d. áfangar eða stúdentspróf?

Já, almennir framhaldsskólaáfangar eru almennt metnir og í einhverjum tilvikum nám úr háskólum og sérskólum sem tengjast fagáföngum námsins (fagáfangar). Sjá nánar hér.

Nemendur sem lokið hafa stúdentsprófi eru líka boðnir velkomnir í þetta nám og getur það stytt námstímann um allt að þriðjung.

Er hægt að fá áfanga metna í raunfærnimati?

Já, þeir sem hafa náð 23 ára aldri og hafa 3 ára staðfesta starfsreynslu í vélstjórnargreinum geta farið í raunfærnimat. Raunfærnimat er unnið í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og er gengið út frá að eðlilegt sé að meta færni sem til staðar er óháð því hvernig hennar hefur verið aflað.

Nokkrar greinar eru metnar í raunfærnimati og getur það stytt námstímann eða auðveldað nemendum að taka það sem vantar upp á réttindin með vinnu. Sjá nánar hér.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!