fbpx
Menu

Ef þú ætlar í nám í skipstjórn eða vélstjórn og átt annað nám eða starfsreynslu að baki þá má vera að hægt sé að meta eitthvað af því og stytta þannig námið sem framundan er.

Skipstjórnar- og vélstjórnarnám

Nám í þessum greinum er háð ströngum skilyrðum og viðurkenningum frá IMO (Alþjóða siglingamálastofnuninni). Gerðar eru ríkar kröfur til kennslu og búnaðar sem ekki finnast alls staðar. Af þeim sökum er mat á fyrra námi og starfsreynslu háð ýmsum skilyrðum. Leitast er við að svara algengustu tilvikunum hér en annars má senda skólastjóra erindi.

Vakin er athygli á að mat á fyrra námi og starfsreynslu er bara gert eftir að nemandi hefur verið innritaður (samþykktur) í nám.

Jafnframt er bent á að nýjar námsbrautir í vélstjórn og skipstjórn tóku gildi haustið 2017 (síðasta innritun á eldri brautir var vorið 2016). Mat á námi nemenda sem hefja nám nýju brautunum (sem nýir nemendur eða hafa verið í námi á eldri námsbrautum) er því miðað við nýja áfanga. Nemendur sem hófu nám á eldri námsbrautum skólans hafa heimild til að ljúka þeim hafi þeir verið í yfir 50% samfelldu námi á námstímanum, annars færast þeir yfir á nýjar brautir og eldra nám metið þar inn.

 

Raunfærnimat

Þeir sem hafa náð 23 ára aldri og hafa 3 ára staðfesta starfsreynslu í faginu geta farið í raunfærnimat. Raunfærnimat er unnið í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og er gengið út frá að eðlilegt sé að meta færni sem til staðar er óháð því hvernig hennar hefur verið aflað. Raunfærnimat getur stytt námstímann eða auðveldað nemendum að taka það sem vantar upp á réttindin með vinnu. Að raunfærnimati loknu fær nemandi upplýsingar um þá áfanga sem metnir hafa verið og getur þá borið það saman við brautarlýsingu fyrirhugaðs náms og séð hvað stendur út af.

Nemendur þurfa að framvísa staðfestingu frá fræðsluaðila á raunfærnimati (nema það hafi verið fært inn í Innu af fræðsluaðila).

Skólinn viðurkennir raunfærnimat eftirfarandi greina upp í skipstjórnar- og vélstjórnarnám:

 

Almennt framhaldsskólanám

Staðnir almennir fram­halds­skóla­áfangar eru jafnan metnir (lokið með einkunn 5 eða hærri). Áfangar eru metnir þrep á móti þrepi í viðkomandi námsgrein (nema annað sé tekið fram) og að uppfylltum einingafjölda. Eldri áfangar (ekki á þrepi) eru metnir samkvæmt jafngildistöflu Tæknimenntaskólans.

Áfangar úr framhaldsskólum fylgja nemendum í Innu (ekki þarf að framvísa námsferlum úr öðrum skólum).

Skólinn metur eftirtaldar námsgreinar úr almennu framhaldsskólanámi upp í skipstjórnar- og vélstjórnarnám:
 • Erlend mál, þó ber nemendum að bæta við sig einum fagenskuáfanga
 • Íslenska
 • Íþróttir (ekki gerð krafa fyrir eldri en 20 ára ef þeir eiga einingar úr öðru námi á móti)
 • Lífsleikni (ekki gerð krafa fyrir eldri en 20 ára ef þeir eiga einingar úr námi í samfélagsgreinum á móti, s.s. sálfræði, félagsfræði eða sögu)
 • Raungreinar (stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði) – við mat er að auki horft til efnisinnihalds, einnig ber nemendum að taka sérhæfðan eðlisfræðiáfanga og efnafræðiáfanga í vélstjórn

 

Fagnám framhaldsskóla

Staðnir framhaldsskólaáfangar úr fagnámi annarra framhaldsskóla kunna að verða metnir (lokið með einkunn 5 eða hærri). Áfangar eru metnir út frá efnisinnihaldi og að uppfylltum einingafjölda. Nemendur geta þurft að skila greinargerð og óska eftir mati á tilteknum áfanga (eða áföngum) á grundvelli áfangalýsinga fyrra náms eða sambærilegra gagna.

Áfangar úr framhaldsskólum fylgja nemendum í Innu (ekki þarf að framvísa námsferlum úr öðrum skólum).

Skólinn metur eftirtalið nám úr fagnámi annarra framhaldsskóla upp í skipstjórnarnám:
 • Nám til A-réttinda skipstjórnar samkvæmt aðalnámskrá frá 2009 (þó suma áfanga bara að hluta og ekki fjarskipti eða samlíki), sem veitt er af þeim skólum sem Samgöngustofa hefur viðurkennt (við skírteinisútgáfu).
 • Nám til A-réttinda skipstjórnar sem veitt er í samræmi við námsbrautarlýsingu Tækniskólans frá 2017 (þó ekki fjarskipti eða samlíki), sem veitt er af þeim skólum sem Samgöngustofa hefur viðurkennt (við skírteinisútgáfu).
 • Nám í sambærilegum véltækniáföngum (að hluta eða í heild): Rafmagnsfræðigrunni, vélstjórnargrunni, viðhaldsstjórnun skipa, öryggisfræði, skipahönnun.
Skólinn metur eftirtalið nám úr fagnámi annarra framhaldsskóla upp í vélstjórnarnám:
 • Nám til A- og B-réttinda vélstjórnar samkvæmt aðalnámskrá frá 2008 (þó suma áfanga bara að hluta og ekki vélhermi), sem veitt er af þeim skólum sem Samgöngustofa hefur viðurkennt (við skírteinisútgáfu).
 • Nám til A- og B-réttinda vélstjórnar sem veitt er í samræmi við námsbrautarlýsingu Tækniskólans frá 2017 (þó ekki vélhermi), sem veitt er af þeim skólum sem Samgöngustofa hefur viðurkennt (við skírteinisútgáfu).
 • Nám til allra réttindaflokka vélstjórnar sem veitt er af Verkmenntaskólanum á Akureyri (IMO viðurkenndur skóli).
 • Nám í málmiðngreinum (s.s. stálsmíði eða rennismíði), rafmagnsgreinum (s.s. rafvirkjun eða rafeindavirkjun) og vélvirkjagreinum (s.s. vélvirkjun eða bifvélavirkjun) sé um sambærilegt nám að ræða. Nemendur geta þurft að skila greinargerð og óska eftir mati á tilteknum áfanga (eða áföngum) á grundvelli áfangalýsinga fyrra náms eða sambærilegra gagna.

 

Háskóla og sérskólanám

Nám í háskólum og sér­skólum sem tengjast fagáföngum námsins kunna að verða metnir en það er sjaldgæft. Ef nemendur vilja óska eftir mati á slíku námi þá skal það gert með greinargerð þar sem óskað er eftir mati á tilteknum áfanga á grundvelli áfangalýsinga fyrra náms eða sambærilegra gagna. Áréttað er að slíkt mat fer eingöngu fram eftir að nemandi hefur verið innritaður (samþykktur) í námið.

Nemendur þurfa að óska eftir mati einstakra áfanga og framvísa greinargerð sem inniheldur áfangalýsingar eða sambærileg gögn.

Sem dæmi um áfanga sem metnir hafa verið á grundvelli slíkra gagna eru:
 • Aflameðferð og veiðitækni (úr sjávarútvegstengdum fræðum)
 • Bókhald og markaðsfræði (úr viðskiptafræðitengdum fögum)
 • Iðnteikning / tölvuteikning (úr tækniteiknun, iðnfræði, tækni- og verkfræði)
 • Rekstur útgerðarfyrirtækja og viðhald skipa (úr viðskiptafræði- og sjávarútvegstengdum fræðum)
 • Stjórnun (fyrri áfangi, úr stjórnunarnámi af ýmsu tagi, m.a. meistaranámi)
 • Umhverfisfræði (úr umhverfis- og skipaverkfræðitengdu námi)
 • Vélfræði (úr vélaverkfræði)

 

Skírteini

Nemendur sem hafa skírteini sem útgefin eru af viðurkenndum stjórnvöldum í einstökum þáttum námsins fá áfanga sama efnis metna.

Nemendur þurfa að framvísa afriti skírteina (á pdf).

Skólinn metur eftirfarandi skírteini (útgefin af viðurkenndum stjórnvöldum) á þennan hátt:
 • ARPA + ECDIS skírteini: Metið saman sem samlíkisáfangi 2 (SAML3SC04BS) í skipstjórnarnámi.
 • GDMSS-ROC skírteini: Metið sem fyrri fjarskiptaáfanginn (FJAS3SA04AS) í skipstjórnarnámi.
 • GDMSS-GOC skírteini: Metið sem síðari fjarskiptaáfanginn (FJAS3SC04BS) í skipstjórnarnámi.
 • Heilbrigðisfræði – framhaldsskyndihjálparskírteini (t.d. úr Slysavarnaskólanum): Metinn sem fyrri heilbrigðisfræðiáfanginn (HBFR1SA03AS) í skipstjórnar- og vélstjórnarnámi.
 • Heilbrigðisfræði – lyfjakistuskírteini (t.d. úr Slysavarnaskólanum): Metinn sem síðari heilbrigðisfræðiáfanginn (HBFR3SC03BS) í skipstjórnarnámi.
 • Skírteini um gamla 2. stigið í skipstjórn (yngra en 1990): Heimil inntaka á sérstaka námsbraut til viðbótarnáms fyrir D-réttindi skipstjórnar.
 • Smáskip – 30 brl skírteini (pungapróf), útgefið eftir 2000: Metið sem fyrsti siglingafræðiáfanginn (SIGF2SA04AS) í skipstjórnarnámi.
 • Smáskip – smáskipaskírteini: Metið sem fyrsti siglingafræðiáfanginn (SIGF2SA04AS) í skipstjórnarnámi.

 

Uppfært 2019-11-27