fbpx
en
Menu
en

Fréttir

09. október 2020

Kennsla næstu viku 12.–16. október

Kæru nemendur (English below)

Föstudagur hefur brátt runnið sitt skeið og við tekur helgin sem ég vona að við nýtum öll vel til að safna kröftum.

Fram undan er mikil áskorun sem er að gera ykkur kleift að stunda ykkar nám áfram í þeim aðstæðum sem ríkja á sem öruggastan hátt.  Mikið af náminu getur farið fram yfir netið en hluti þess verður ekki framkvæmdur með góðu móti öðruvísi en hér í húsi.

Að óbreyttu verður skipulagið í næstu viku eftirfarandi:

 • Allt bóknám verður í fjarkennslu (þ.m.t. íslenskubraut)
 • Starfsbraut verður í fjarkennslu (að sérnámsbraut undanskilinni)
 • Allt fagbóklegt nám verður í fjarkennslu
 • Sá hluti verklegs náms sem hægt er að kenna í fjarkennslu verður í fjarkennslu
 • Annað verklegt nám verður í staðkennslu

Í dag og um helgina munu þeir kennarar sem verða með staðkennslu í næstu viku senda nemendum sínum upplýsingar um það á Innu.  Þið þurfið því áfram að fylgjast mjög vel með og hikið ekki við að hafa samband við ykkar skólastjóra á mánudagsmorgun ef þið eruð óviss um eitthvað.  Þá er mikilvægt að þið séuð í sambandi við skólastjóra ef þið eruð ekki fær um að mæta í tíma í húsi, svo sem vegna undirliggjandi sjúkdóma ykkar eða fjölskyldumeðlima.

Að því sögðu þá geta hlutirnir breyst hratt og við munum fylgjast mjög vel með upplýsingum frá Almannavörnum um helgina og vera viðbúin því að loka skólabyggingum aftur ef ný fyrirmæli berast.

Fyrir þá sem koma í hús í næstu viku gildir eftirfarandi:

 • Alls ekki mæta ef þið eruð með einhver einkenni COVID eða hafið grun um að hafa verið í samneyti við einhvern COVID smitaðan
 • Nemandi mæti þegar tími er að hefjast og fari rakleiðis til stofu
 • Nemandi fari ekki út úr stofunni meðan á kennslu stendur
 • Nemandi neyti ekki matar í öðrum rýmum en í kennslustofunni
 • Nemandi yfirgefi byggingu að kennslu lokinni
 • Grímuskylda er alger en við útvegum grímur við innganga
 • Allir spritta hendur við komu í hús, við komu í nýtt rými, sótthreinsi sína vinnustöð fyrir og eftir tíma og sótthreinsi hendur við brottför úr stofu
 • Ef nemandi þarf að vera á milli kennslustunda í húsi skal hann fara á skrifstofu viðkomandi húsnæðis og fá upplýsingar um hvaða námsaðstöðu hann má nýta

Til nemenda sem koma ekkert í hús í næstu viku: Ef þið eruð með námsgögn í skólanum sem þið þurfið að nálgast þá er það ekkert mál.  Húsnæði skólans verður opið á venjulegum tíma.

Við höfum nýtt undanfarna 3 daga til þess að fara vandlega yfir útfærslu á kennslunni miðað við þær reglur sem kynntar voru á þriðjudaginn fyrir framhaldsskóla og háskóla, þ.e. 2 metra regla og að nemendur tilheyri nemendahópi sem ekki má telja fleiri en 30 einstaklinga (og engin blöndun má verða á milli hópa).  Þetta þýðir að í sumum tilvikum þarf að skipta 14 manna hópi í tvennt og í einhverjum tilvikum þarf að breyta stundatöflu en nemendur fá þá skýrar upplýsingar um það frá sínum kennurum.   Allt er þetta gert til að framkvæma staðkennsluna á eins öruggan hátt og frekast er unnt.

Kæru nemendur, þetta eru tímar sem reyna á.  Saman munum við gera okkar besta til þess að nám geti átt sér stað á sem farsælastan hátt miðað við aðstæður.  Verið góð hvert við annað og hjálpumst að við að komast í gegnum þetta.

Hafið það sem allra best um helgina,

Hildur skólameistari

 

Dear students

So the week is coming to an end and I hope we all use the weekend to gather strength for the next week and stay safe.

We have a great challenge ahead of us which is to enable you to continue your studies in very difficult circumstances that we only got to know last winter (COVID).  We are able to provide quite a lot of the classes online but some subjects are hard to teach in another manner than with the students in our buildings.

If things don’t change significantly over the weekend, this is the plan for next week:

 • All academic classes will be taught online (Teams)
 • Special education classes will mainly be taught online (Teams)
 • Part of the vocational classes will be taught online (Teams)
 • Part of the vocational classes will be taught inhouse

Today and over the weekend the teachers who will be teaching in house next week will provide their students with information about that through Inna.  You therefore need to pay good attention to Inna and your e-mail over the weekend.  If you are uncertain about something on Monday morning I ask you to contact your skólastjóri.  It is also very important that you contact your skólastjóri if you can not attend classes in our buildings due to an underlying illness.

This being said, things can change quickly and we will be following information from the Department of Civil Protection and Emergency Management closely over the weekend.

For those who come to our school buildings next week, the following applies:

 • Do not come to our school buildings if you have any symptoms of COVID or suspect you have been in contact with a COVID infected person
 • Students are to go straight to their classroom upon arrival
 • Students stay in their classroom throughout the class
 • Students only consume food in the classroom
 • Students leave the buildings after class
 • Mask use is mandatory in our school buildings – masks are provided at the entrances
 • Everyone needs to sanitize their hands upon arrival in a school building and again when arriving in a new classroom, needs to sanitize their work station before and after a lesson and sanitize their hands upon departure from the classroom
 • If a student needs to be in-house between lessons, he/she must go to the office of the building they are in and get information on what study facility they can use

To students who will be studying completely online next week: If you have any articles at school that you need, such as books in your lockers, you can come and get them, our school buildings will be open according to normal schedule.

During the past three days we have had to do a complete review on how we implement the on-site classes in order to meet a change in regulation for universities and upper secondary schools that requires a 2 meter distance between persons and that any student belong to a group of a maximum of 30 students (no mixing between groups allowed).  This means that in some cases a group of 14 has to be divided into two and in some (but few) cases the timetable has to be changed.  Students will be provided with good information from their teachers where this applies.  All this is done in order to carry out the on-site instruction in the safest possible manner.

Dear students, these times are trying.  Together we will do our best to ensure that learning can take place in the best way given the circumstances.

Be kind to each other and we will get through this together.

Have good and safe weekend!

Hildur principal