fbpx
Menu

.

Uppbygging K2

Brautin er alls 210 einingar og skiptist í 186 eininga kjarna og 24 einingar í frjálsu vali.

Námskipulag K2
Yfirlit námskipulags á K2 námsbrautinni í Tækniskólanum.

 

Kjarni: 186 einingar

Nemendur taka alla kjarnaáfanga með sínum bekk. Þeir eru kenndir af kennurum brautarinnar og kennsla fer fram á K2-ganginum á Skólavörðuholti eða í húsnæði HR við Öskjuhlíð.

Í kjarna er lögð áhersla á stærðfræði og raungreinar og taka nemendur til að mynda 36 einingar í stærðfræði og 15 einingar í eðlisfræði. Úrval áfanga í náttúruvísindum er sömuleiðis fjölbreytt og leggja kennarar sig almennt fram við að tengja efni áfanga sinna við áherslusvið brautarinnar. Kemur þetta til að mynda skýrt fram í áfanganum Vísinda- og menningasaga og síðasta íslenskuáfanga brautarinnar þar sem lögð er áhersla á máltækni, vélþýðingar og fleira. Áfanginn hefur verið unninn í samvinnu við HR.

Alls eru 20 einingar í íslensku á brautinni og 15 einingar í ensku. Nemendur taka einn áfanga í dönsku og þriðja tungumálið er spænska, alls 15 einingar. Í kjarna er einnig spennandi áfangi í upplýsingatækni, þrír forritunaráfangar og frumkvöðlafræði svo dæmi séu nefnd.

 

Lokaverkefni

Síðustu tvær vikur hverrar annar, með einni undantekningu, er hefðbundin stundaskrá tekin úr sambandi og nemendur einbeita sér að svokölluðum lokaverkefnum. Lokaverkefnin eru metin til 2 eða 3 eininga.

Um er að ræða sjálfstæð rannsóknarverkefni sem unnin eru í samstarfi við aðrar brautir skólans, aðra skóla, stofnanir, bæjarfélög eða fyrirtæki, undir leiðsögn og forystu kennara Tækniskólans. Meðal fyrri samstarfsaðila eru CCP, Snjallborgin í RVK, Stúdíó Sýrland, Össur, Lýsi og Umhverfisstofnun. Lagt er upp með ákveðið þema sem nemendur vinna út frá. Unnið er í hópum og verkefninu lýkur með kynningu og vörn.

Lokaverkefnin eru ákaflega fjölbreytileg og nemendur hafa mjög frjálsar hendur við útfærslu þeirra. Sem dæmi um verkefni nemenda má nefna rannsóknir á hulsum fyrir gervilimi, áætlun um innleiðingu svifnökkva fyrir græna og væna borg, stuttmyndir sem unnar voru með Stúdíó Sýrlandi og tölvuleikjagerð.

 

Gæfuspor – Lífsleikni

Lífsleikniáfangar K2 kallast Gæfuspor. Þeir eru 3 talsins og kenndir á haustönn. Í fyrsta áfanganum er lögð áhersla á aðferðir og vinnubrögð í framhaldsskólanámi; heimildir, heimildaleit og gagnrýnin hugsun, rannsóknarspurning o.s.frv. Í öðrum áfanganum er rýnt í rannsóknir og siðferði: Hvað má rannsaka? Þriðji áfanginn snýr að framtíðinni – því sem tekur við að námi loknu.

 

Íþróttir

4 íþróttaáfangar eru á brautinni. Nemendur geta farið í hefðbundnar íþróttatíma en margir kjósa að nýta sér þær íþróttir, sem þeir þegar stunda, og skila inn vottorði og yfirliti um íþróttaiðkun til íþróttakennara nokkrum sinnum yfir önnina. Nemendum stendur einnig til boða að sækja líkamsræktarstöðvar og fá metið til eininga í íþróttum.

 

Val: 24 einingar

Valáfangar eru 24 einingar. Námið í Tækniskólanum er fjölbreytt og þar gefst góður kostur til að sníða stúdentsnámið að eigin áhugasviði. Nemendur geta tekið valáfanga af öllum brautum Tækniskólans, svo lengi sem þeir hafa lokið nauðsynlegum undanförum og pláss er í hópum.

Nemendur hafa tekið valáfanga í tungumálum, kerfisfræði, prentun, ljósmyndun, bókbandi, upplýsingatækni, sögu, róbótafræðum, félagsfræði og efnafræði svo eitthvað sé nefnt. Einnig er í boði að taka bóklegan hluta einkaflugmannsnámsins sem stóran hluta af vali.

Nemendur geta byrjað að taka valáfanga strax á annarri önn. Þá hefur nemendum á K2 staðið til boða að sækja námskeið í stærðfræði við Háskólann í Reykjavík. Þeir sem ljúka námskeiðinu útskrifast því með nokkrar háskólaeininga í farteskinu. Samstarfið við HR er í sífelldri mótun og líklegt að nemendur á K2 muni einnig geta sótt námskeið í forritun í HR.

Á útskriftarönn stendur nemendum til boða að sækja sérstakan áfanga í gerð rannsóknarritgerða þar sem þeir þjálfa sig í vísindalegum og fræðilegum vinnubrögðum fyrir háskólanám og fá að auki að velja viðfangsefni sitt sjálfir, í samvinnu við leiðbeinanda.